top of page

Media department
job description

Tiếng Việt:
 1. Tổng quan công việc: Thu hút công chúng, giúp mọi người hiểu rõ hơn về HMUN Org. thông qua các nội dung thị giác.

 2. Nhiệm vụ chính: Lên ý tưởng và thực hiện các sản phẩm về mặt thị giác của HMUN bao gồm các bộ ảnh (chụp BTC, cho các bài đăng, recap sự kiện,...), các video (recap, phỏng vấn, cho các bài đăng,...)

 3. Yêu cầu:

  • Có trách nhiệm 

  • Chủ động

  • Sẵn sàng học hỏi

  • Teamwork

  • Tỉ mỉ

  • Sáng tạo

English: 
 1. Overview: We attract attention, information and draw potential individuals to our information about HMUN Organization through visual content.

 2. Responsibilities: Planning and creating visual content including photoshoots and videos

 3. Requirements:

  • Responsible 

  • Proactive

  • Willing to learn new things

  • Team Working skills

  • Meticulous 

  • Creative

bottom of page