top of page

Design Department
job descripti
on

Tiếng Việt:
 1. Tổng quan công việc: Xây dựng hình ảnh của HMUN trong mắt công chúng qua các bản thiết kế.

 2. Nhiệm vụ chính:

  • Thiết kế các bài đăng cho page HMUN

  • Thiết kế các ấn phẩm cho Main Conference

  • Phối hợp với ban PR và Media cho ra các chiến dịch truyền thông cho HMUN

 3. Yêu cầu:

  • Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Procreate...

  • Là người chăm chỉ, sáng tạo, chịu khó

  • Sẵn sàng thử sức với những điều mới lạ

 

English: 
 1. Overview: Maintain public recognition of HMUN Org. through visual elements.

 2. Responsibilities:

  • Design publications for the conference

  • Design HMUN’s social media posts 

  • Cooperate with PR and Media Department to launch media campaigns for HMUN

 3. Requirements:

  • Capability of using designing softwares (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, ...)

  • Conscientiousness and creativity

  • Willingness to step out of comfort zone

bottom of page